תחומי התמחות

ביטוח, פנסיה וגמל

משרדנו הוא בעל התמחות ייחודית בנושא הביטוח ובפרט הביטוח הפנסיוני והוא מעניק שירותים משפטיים, על בסיס קבוע, למרבית קבוצות הביטוח במשק (לרבות קרנות פנסיה וקופות גמל), פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים, סוכנויות הביטוח הפנסיוני המובילות ומעסיקים רבים, תוך קיומם של קשרי עבודה אינטנסיביים עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

במסגרת התמחות המשרד בנושא הביטוח הפנסיוני, עוסק המשרד, באופן שוטף, גם במתן שירותים משפטיים אגב פעילות מסחרית ובעריכת עיסקאות בין ה"שחקנים" השונים בתחום, לרבות יצוג גופים ברכישה ובמכירה של קרנות פנסיה וקופות גמל, מיזוגי גופים והסכמי שיתוף פעולה, רכישה ומכירה של סוכנויות ביטוח, הקמת גופים חדשים, הסכמי מייסדים וכיוצא באלה עיסקאות.

במקביל, פועל המשרד, באופן שוטף, בנושאי הביטוח, לרבות מתן חוות דעת במגוון תחומי הפעילות של הגופים, הכולל בין היתר: ניסוחי פוליסות ופיתוח מוצרים ביטוחיים, יישום דיני הביטוח בתביעות ופניות ציבור, יישום הוראות הרגולציה וליווי הליכים רגולטוריים (התייחסות לטיוטות חוזרים, ביקורות, סנקציות מנהליות וכיוצא באלה). 

המשרד מתמחה בליטיגציה בכל ענפי הביטוח, ככל שהיא כרוכה בהיבטים מקצועיים שענינם דיני הביטוח בכלל וביטוח פנסיוני בפרט, רגולציה, יחסים מסחריים בין גורמים בשוק הביטוח הפנסיוני וכיוצא באלה, תוך עיסוק מיוחד בתביעות מורכבות ועקרוניות, לרבות בהליכים של תובענות ייצוגיות.

למשרת עריכת דין

להעלאת קורות חיים

למשרת מתמחה בעריכת דין

להעלאת קורות חיים