תוכן מקצועי

לרשימת הנושאים
לרשימת הנושאים

מדינת ישראל נ' כלל שירותים פיננסיים בע"מ ואח' – בית המשפט העליון – 8.12.2010

אסף יוסף שממה נ' KPMG סומך חייקין – 5.8.2018

דניאל בן מויאל נ' ניופאן בע"מ – בית הדין הארצי לעבודה – 16.8.2017

אירינה איצקל נ' מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ – בית הדין הארצי לעבודה – 1.12.2015

אנשורנס סולושנס סוכנות לביטוח כללי (2005) בע"מ נ' סיגל עמר – בית הדין הארצי לעבודה – 26.10.2015

תקוה קורן נ' בית חולים אלי"ן – בית הדין הארצי לעבודה – 7.10.2007

יוסף וייס נ' מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ – 23.4.2020

רונית מזרחי נ' מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ – 5.11.2019

יוסף קרביץ נ' תעשייה צבאית לישראל (תע"ש) ומדינת ישראל – 27.4.2020

ענת משען נ' התעשייה הצבאית לישראל (תע"ש) ומבטחים – 12.8.2015

דוד גרוס נ' סימון את ויזל סוכנות לביטוח בע"מ – מחוזי – 22.9.2016

לוינגר נ' הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה (קרן מגן) – 29.10.2018

עזרא מזרחי נ' התעשייה הצבאית לישראל (תע"ש) – בית הדין הארצי לעבודה – 6.10.2016

האוניברסיטה העברית נ' פלונית – בג"צ

שסטייב נ' הפניקס חברה לביטוח ואח' – בית הדין הארצי לעבודה – 7.11.2019

בנפיט נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ – 19.5.2016

בג"צ – סוניה רייף נ' התעשייה הצבאית לישראל (תע"ש) – 9.5.2013

התעשייה הצבאית לישראל נ' רייף סוניה – פס"ד של בית הדין הארצי לעבודה – 30.10.2011

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור תעש, אשר יוצגה על ידי המשרד, וביטל את חיובה להשלים את סכומי הפנסיה ששולמו לעובדות לשעבר, באופן שסכום הפנסיה לאחר פרישתן לגיל זיקנה לא יפחת מסכום הפנסיה המוקדמת ששולמה להן. בית הדין השתית את פסק דינה על הקביעה לפיה, כטענת תעש, תשלום סכום רכישה חד – פעמי אשר שולם במועד הפרישה לפנסיה מוקדמת, נועד לנתק בין תעש לבין הפורשים ולא ניתן לחייב את תעש בתשלומים נוספים עקב שינויים בתקנון מבטחים.

יואב קלמן בן אור נ' מדינת ישראל- נציבות שירות המדינה – 28.2.2011

היתר לקיצור תקופת צינון לפי סעיף 4 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט- 1969

רמי דיין נ' נציבות שירות המדינה – 26.12.2004

היתר לקיצור תקופת צינון לפי סעיף 4 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) תשכ"ט-1969

למשרת עריכת דין

להעלאת קורות חיים

למשרת מתמחה בעריכת דין

להעלאת קורות חיים